Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van VERDE bvba,
met maatschappelijke zetel Moeskroenstraat 678 8930 Rekkem, België

  • Ondernemingsnummer: BTW BE0422035122
  • TEL  003256413073
  • FAX  003256404326
  • E-mailadres: info@verde-tm.be

VERDE bvba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. In geval van niet tijdige betaling is VERDE bvba bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

Prijzen:

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het bedrag van de verhoging.

Productinformtie:

VERDE bvba is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. De producten aangeboden door VERDE bvba voldoen aan de wettelijke Europese normen en mogen online worden verkocht. VERDE bvba kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Bedenktijd:

Voor alle producten gekocht bij VERDE bvba heeft u als consument volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze 14 dagen gaan in op de dag van levering.

Terugsturen van goederen bij verzaking:

Enkel ongebruikte goederen in de originele verpakking worden aanvaardt door VERDE bvba. De retourkosten zijn voor de consument.

Gebreken:

Wat wordt er gezien als een gebrek: de juistheid van de levering en eventuele kwalitatieve tekortkomingen aan het product. Deze moeten binnen de 7 dagen na ontvangst gemeld worden aan VERDE bvba.

Garantie:

Tenzij anders vermeld gelden volgende voorwaarden: 2 jaar fabrieksgarantie voor consumenten, 1 jaar fabrieksgarantie voor professionelen.Op batterijen geldt een garantie van 6 maand. Geen garantie op slijtstukken zoals riemen,banden, messen, kettingen, kettingtandwielen... Garantie is niet geldig in volgende gevallen: breuk of slijtage door verkeerd gebruik en slecht onderhoud.

Geschillen:

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van VERDE bvba, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.